Zarządzanie procesami projektowymi

Piotr Jarzyna
+48 781 547 464
piotr@wayprojects.pl

Oferujemy zarządzanie projektami z zakresu web i mobile developmentu, marketingu social media i marki oraz organizacji eventów, w tym koncertów i festiwali.

Wspieramy zespoły zarówno z zewnątrz, np. konsultując procesy oraz angażując potrzebnych wykonawców, jak i wewnątrz struktur firmy Klienta.

Pracujemy w metodykach zwinnych oraz z wykorzystaniem narzędzi online jak Trello, Asana, Basecamp czy Jira.

Piotr Jarzyna
+48 781 547 464
piotr@wayprojects.pl